Core Link is growing after huge order, are you intrested in joining?

Pressrelease 2021-11-16

Jörgen Jensen är vd på Core Link och upplever just nu positiva tider. Nyligen säkrade företaget en stororder värd runt 100 miljoner kronor.

Core Link i Falkenberg anställer efter jätteorder

Hallands Affärer

Falkenbergsföretaget Core Link fick nyligen in en jätteorder värd runt 100 miljoner kronor. Nu behöver företaget utöka personalstyrkan med fler tekniker.

Pär Lindqvist

 12:42 - 16 nov, 2021

En del företag har kämpat i motvind under coronapandemin. Det gäller inte Core Link. Företaget, som har funnits i Falkenberg sedan början av 1960-talet, utvecklar och konstruerar maskinsystem för pappers- och konverteringsindustrin över hela världen. Omsättningen i år ligger på närmare 280 miljoner kronor. Betydligt mer än normala 200 miljoner.

– Det är ett enormt tryck, vi har förfrågningar som sträcker sig över 2023 och 2024, säger Jörgen Jensen, vd för Core Link, som tror att omsättningen kan nå närmare 350 miljoner inom några år.

Nyligen fick företaget en order från Metsä Board Husum för nya hyls- och rullhanteringssystem. Ett viktigt projekt för företaget som legat på Skreavägen sedan mitten av 1980-talet.

– Det motsvarar nästan ett års normal maskinförsäljning. I princip är det ett års beläggning på styrkan. Vi ska påbörja leveransen i oktober nästa år, i maj 2023 ska vi testa utrustningen på plats i Husum och sedan ska den rulla igång i september 2023, säger Jörgen Jensen.

Vad är den värd?

– Runt 100 miljoner kronor. Det är ett jätteprojekt. Vi har jobbat med den här förstudien under tre, fyra år, så det var ganska väntat. Vi har haft gott samarbete med Metsä i 20 till 30 års tid, säger han.

I nuläget har Core Link 55 anställda på huvudkontoret i Falkenberg och ytterligare tio i länder som Tyskland, Finland och USA. Bland kunderna syns exempelvis Stora Enso, International Paper och Tetra Pak. Det nya projektet innebär att företaget behöver stärka upp personalen ytterligare.

– Vi skulle behöva fylla på med fem, sex personer. Det handlar om alla typer av tekniker; konstruktörer, programmerare, montörer och servicetekniker. Lyckas vi inte rekrytera får vi hyra in folk externt. Men vi önskar anställa folk som en mer långsiktig lösning, säger Jörgen Jensen.

Varför går det så bra för er?

– Bland annat beror det på e-handeln där det behövs betydligt fler förpackningar. Man ska bli av med plasten och ersätta den med fiberbaserade förpackningar. Det pågår en jättesatsning i Europa, Nordamerika och Asien.

Går det bättre än någonsin för Core Link?

– Det vill jag inte påstå men det är en peak för våra produkter. Det kan faktiskt bli så illa att vi måste tacka nej till projekt. Men det är ju bara angenäma bekymmer, säger Jörgen Jensen.

TEXT

Pär Lindqvist

par.lindqvist@hn.se

 

Metsä Board Husum chooses Core Link AB as supplier of sleeve handling and roll handling systems

Core Link has been awarded a combined contract by Metsä Board for new sleeve handling and roll handling systems, to secure the planned production increase for BM1 at Metsä Board Husum.

Andreas Bjernklev, Sales Manager at Core Link:
‘The planned production increase from 400,000 to 600,000 tonnes / year will create various interesting challenges for the roll and sleeve handling systems. With our experience, expertise and in close collaboration with the project team at Metsä Board Husum, we have succeeded in designing reliable and cost-effective systems to meet these challenges’.

The sleeve handling system contains a CL4090, a high-capacity sleeve with a double sleeve robot for mother sleeves and a sleeve transport system that delivers mother sleeves to an existing Core Link sleeve.

Core Link will also supply an automatic sleeve plug and sleeve transport system for two rolling machines.

The roll handling system includes, but is not limited to; rebuilding of the existing roll handling system with the aim of increasing and optimizing capacity, a new roll handling line between the new roll machine and the existing roll handling system, an automatic intermediate storage for reels and “Loadmate”, Core Link’s system for automatic loading of reels.

Jörgen Jensen, CEO of Core Link:
‘We are very happy to gain the trust and to continue our long-term partnership with Metsä Board in general and with the mill in Husum in particular. The project collaboration with Metsä Board has worked excellently historically and we look forward to working together in this project ‘

The machine installations will begin during Q4 2022 and last until the end of 2023.

Håkan Jonsson, Project Director at Metsä Board Husum:

‘ We have very good experiences of Core Link as a supplier and of the way they run projects. We have worked together on projects for many years and feel that they have good knowledge of our processes and an ability to always come up with good and innovative technical solutions to our challenges. I am convinced that Core Link will deliver Sleeve and Roll Management systems that will meet the high capacity requirements we have at the facility and look forward to working together in the project ‘

About Metsä Board

Metsä Board is a leading manufacturer of first-class new fiber board and a pioneer in sustainability. The company manufactures, among other things, first-class lightweight cardboard for consumer product packaging and food applications. Metsä Board belongs to the Metsä Group.

About Core Link AB

For decades, Core Link has been a market leader with deep process knowledge and technical expertise in materials handling for the paper, plastics, metals and conversion industries. Core Link supplies materials and systems for material handling to customers all over the world and is part of the Mustad United Group.

Vid Husums bruk utanför Örnsköldsvik planerar Metsä Board att öka produktionskapaciteten med 50 procent, från 400.000 till 600.000 ton om året. (Bild Metsä Board)

Metsä Board Husum installerar ny hyls- och rullhantering

23 november, 2021

I samband med sin planerade miljardinvestering i kartong- och kraftlinerbruket Husum, öster om Örnsköldsvik, ska Metsä Board även installera ett nytt hyls- och rullhanteringssystem. Leverantör av det nya materialhanteringssystemet blir Falkenbergsbaserade Core Link AB.

Det var i augusti i år, som Metsä Board meddelade att man ska investera drygt två miljarder kronor (210 miljoner euro) i en 50-procentig ökning av produktionskapaciteten av falskartong i Husum. 

”Den planerade produktionsökningen på falskartongmaskinen BM1 från 400.000 till 600.000 ton om året kommer att skapa diverse intressanta utmaningar för rull- och hylshanteringssystemen!”, säger Andreas Bjernklev, som är försäljningschef på Core Link.

Core Link är bland annat specialister på rullhanteringssystem för pappers- och kartongbruk. (Bild Core Link)

Det hylshanteringssystem, som Core Link nu ska leverera till Husum-bruket, består bl a av en CL4090  högkapacitetshylskap med dubbel hylsrobot för moderhylsor samt ett hylstransportsystem, som levererar moderhylsor till en befintlig Core Link hylskap. Man kommer också att leverera en automatisk hylspluggare samt hylstransportsystem till två rullmaskiner.

Rullhanteringssystemet från Core Link inkluderar bland annat ombyggnad av befintligt rullhanteringssystem med syfte att öka och optimera kapaciteten samt en ny rullhanteringslinje mellan nya rullmaskinen och befintligt rullhanteringssystem och ett automatiskt mellanlager för rullar. I leveranskontraktet ingår även ”Loadmate”, som är Core Links system för automatlastning av rullar.

Maskininstallationerna från Core Link i Husum kommer inledas under fjärde kvartalet år 2022 och pågå fram till slutet av år 2023.

—————————————-
Core Link levererar maskiner och system för materialhantering till kunder över hela världen och ingår i koncernen Mustad United Group.

Metsä Board Husum är ett integrerat kartong- och massabruk som tillverkar falskartong, obestruken vit kraftliner och blekt kemisk massa. Huvudmarknaderna för Husums kartong är Europa och Nordamerika. Ungefär hälften av den kemiska massa som produceras i Husum säljs som avsalumassa. Bruket har också en extruderingslinje som betjänar den globala marknaden för livsmedels- och livsmedelsförpackningar. Anläggningen har en egen hamn som möjliggör effektiv logistik till huvudmarknaderna. 30 procent av Husums massabruk ägs av Norra Skog från och med januari 2021.

 

 

Core Link to deliver new core handling and roll handling systems for planned production capacity increase at Metsä Board's Husum mill in Sweden

FALKENBERG, Sweden , Nov. 16, 2021 (Press Release)

Core Link has been awarded a combined contract by Metsä Board for new Core Handling and Roll Handling systems, to ensure the planned production capacity increase on BM1 at the Metsä Board Husum Mill.

Andreas Bjernklev, Head of Sales & Projects at Core Link:

‘The planned Capacity increase from 400’000 to 600’000 tons/year will create some interesting challenges for the Roll- and Core Handling systems at the Husum Mill.

With our experience, expertise and in close cooperation with the Metsä Board Husum team, we have managed to design reliable and cost-effective systems to meet those challenges’

The Core Handling delivery includes; a High Capacity CL4090 Core Cutter with Twin Parent Core Robots and a Parent Core Transport System also feeding an existing Core Link Core Cutter.

Core Link will also deliver Automatic Core Plugging and Core Transport Systems to two winders.

The Roll Handling delivery includes; a rebuild of existing Roll Handling System to increase and optimize capacity and throughput, a new Roll Handling line from new winder to existing Roll Handling system, an intermediate automatic roll storage system and Core Links automatic trailer loading system ”Loadmate”.

Jörgen Jensen, Managing Director at Core Link:

‘We are delighted being able to continue our long-lasting partnership with Metsä Board in general and the Husum Mill in particular. Our project cooperation has been excellent during the past years, and we are very much looking forward to working together on this project’

The machine installation will be carried out from Q4 2022 and throughout 2023.

Håkan Jonsson, Project Director at Metsä Board Husum:

‘We have good experience with Core Link as a supplier and the way they are running projects.

We have been working together in projects during many years and feel that they have good knowledge about our processes and an ability to always find good, innovative technical solutions to meet our challenges. I’m convinced that Core Link will deliver Core- and Roll-Handling systems that will meet our high capacity demands for the plant and am looking forward working together in the project‘

About Metsä Board

Metsä Board is a leading European producer of premium fresh fibre paperboards and forerunner in sustainability. The company produces premium lightweight folding boxboards, food service boards and white kraftliners for consumer goods packaging as well as retail-ready and food service applications. Metsä Board is part of Metsä Group.

About Core Link

For decades Core Link has been a market leader with deep process knowledge and technical know-how in material handling for the paper-, plastic-, metal- and converting industries. Core Link supply material handling machinery to Customers all around the world and is a part of the Mustad United Group.