Core Link har, efter att ha utvärderats av Ecovadis, kvalificerats sig till att uppfylla Billerud Korsnäs krav på leverantörer för hållbarhet.

Billerud Korsnäs tilldelades 2020 Platinum medalj för sitt arbete inom hållbarhet av utvärderingsorganet Ecovadis och har i många år befunnit sig bland toppskiktet av koncerner som lyckas bäst i att nå sina ambitiösa hållbarhetsmål.

Läs gärna mer på : https://www.billerudkorsnas.se/hallbarhet

Vi Core Link AB är glada över att vara bidragande till Billerud Korsnäs framgång inom hållbarhet.

 

2020 V27 Green32020 V27 Green22020 V27 Green1